Pojam
Zastupanje u osiguranju

Zastupanje u osiguranju podrazumijeva pokretanje, predlaganje te obavljanje poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više osiguratelja za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju. Iznimno se zastupanje više osiguratelja u proizvodima koji međusobno konkuriraju dozvoljava na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje. Djelatnost zastupanja u osiguranju u Republici Hrvatskoj smiju obavljati samo one pravne osobe koje su za to dobile dozvolu Agencije, a to su: ? društva za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ? banke, ? Financijska agencija, ? HP-Hrvatska pošta d.d., ? društva za zastupanje u osiguranju države članice (neposredno ili preko podružnice), te fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju tj. obrti za zastupanje u osiguranju.

Vezane grupe