Zastupanje u osiguranju

Zastupanje u osiguranju podrazumijeva pokretanje, predlaganje te obavljanje poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više osiguratelja za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju. Iznimno se zastupanje više osiguratelja u proizvodima koji međusobno konkuriraju dozvoljava na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje. Djelatnost zastupanja u osiguranju u Republici Hrvatskoj smiju obavljati samo one pravne osobe koje su za to dobile dozvolu Agencije, a to su: ? društva za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ? banke, ? Financijska agencija, ? HP-Hrvatska pošta d.d., ? društva za zastupanje u osiguranju države članice (neposredno ili preko podružnice), te fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju tj. obrti za zastupanje u osiguranju.

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž