Pojam
Posredovanje u osiguranju

Posredovanje u osiguranju i reosiguranju podrazumijeva sljedeće aktivnosti i usluge: ? pokretanje, predlaganje ili obavljanje poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, te ? pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Vezane grupe