Pojam
Rentno osiguranje

Sklapanjem police rentnog osiguranja, osiguranik ima pravo na isplatu određenih periodičnih (mjesečnih, kvartalnih odnosno godišnjih) iznosa kroz određeno razdoblje ili doživotno, ovisno o vrsti police. Visina rente unaprijed je određena ugovorom, a može biti jednaka u svakom razdoblju, rastuća ili padajuća. Početak isplate rente može početi nakon potpune uplate premije odmah ili po proteku vremena utvrđenog ugovorom. Taj se oblik osiguranja najčešće sklapa kao dopuna mirovini osiguranika.

Vezane grupe