Pojam
Nesretni slučaj

Svaki iznenadni slučaj koji je neovisan o volji osiguranika i djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu smrt, invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili oštećenje zdravlja koje zahtijeva liječničku intervenciju. Nesretni slučaj se najčešće ugovara sa osiguravajućim društvom prilikom ugovaranja auto osiguranja, životno osiguranje ili putnih osiguranja.

Vezane grupe