Pojam
Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri kojima se trguje u većini slučajeva predstavljaju privremene pričuve viška novčanih sredstava. Oni također mogu biti i sredstva sadržana u pogonima ili opremi i si. Te se vrijednosnice obično iskazuju kao dio tekuće imovine. Međutim, vrijednosnice koje predstavljaju privremena novčana ulaganja namijenjena posebnim ciljevima, kao što su proširenje pogona ili pričuve za buduće potrebe, trebale bi se iskazivati kao dugoročne investicije.

Zgombić, Business dictionary

Vezani pojmovi