Pojam
Hrvatska Narodna Banka (HNB)

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske. U obavljanju svojih poslova je samostalna i odgovorna Saboru Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike i mjere, u okviru svojih prava i dužnosti, za ostvarivanje utvrđenih zadataka monetarne i devizne politike. Dakle, svojim djelovanjem podržava ciljeve ekonomske politike zemlje, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu što ju u biti čini odgovornom za stabilnost ukupnog financijskog sustava države.
Za obveze Hrvatske narodne banke jamči Republika Hrvatska. Hrvatska narodna banka ne preuzima obveze plaćanja umjesto drugih pravnih osoba po osnovi svoje odgovornosti za opću likvidnost plaćanja u zemlji i Prema inozemstvu.
Hrvatska narodna banka može biti član međunarodnih financijskih 0rganizacija i može sudjelovati u međunarodnim financijskim
organizacijama.
 

Srb, Matić, Bankarstvo