Pojam
Stambeni kredit

Stambeni kredit je kredit kojim se financira kupnje, izgradnja, dogradnja ili uređenje nekretnine, obično sa specificiranim anuitetima u razdoblju otplate. Zajmoprimac (banka) daje zajmodavcu stambeni kredit, ali za uzvrat traži različite instrumente osiguranja kao npr. založno pravo na imovinu, police osiguranja, jamce itd. Stambeni krediti se mogu korisiti i kao instrument eknonomske politike te se često kamatne stope na stambene kredite subvencioniraju kako bi se potakla građevinska djelatnost u zemlji. Tipično dospijeće za stambene kredite je od 20-30 godina.

Ponuda i usporedba stambenih kredita u HR

Stambeni krediti za kupnju nekretnine

Stambeni krediti za izgradnju nekretnine

Stambeni krediti za rekonstrukciju, uređenje nekretnine

Stambeni krediti za uređenje nekretnine

Stambeni krediti za uređenje zemljišta

Subvencionirani stambeni krediti za mlade