Efektivna kamatna stopa (EKS)

Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji.
Postoje četiri metode izračuna EKS-a: aktuarska metoda, direktna metoda, tzv konstantna metoda N metoda.
U Hrvatskoj, Hrvatska Narodna Banka (HNB) je zadužena za određivanje metode izračuna Efektivne kamatne stope koju su banke nužne primjenjivati.
 

Usporedba HR kredita po EKS-u: stambeni , autokrediti, nenamjenski, studentski, kartice i depoziti.

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž