Pojam
Emisija

Stavljanje u promet (prodaja) nove vrijednosnice.
To se može učiniti na nekoliko načina:
• Kroz PRODAJNU PONUDU, kada emisijska kuća (to jest (banka) kupuje vrijednosnice od kompanije i potom ih prodaje javnosti;
• Preko izravne prodaje koju obavlja sama kompanija;
• Preko PRIVATNOG PLASMANA kod ograničenog broja investitora.
Emitirani dionički kapital kompanije predstavlja nominalnu vrijednost svih emisija dionica što ih je ona realizirala. Emitirani kapital treba razlikovati od TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE, što je vrijednost koju svim tim emitiranim dionicama daje BURZA (to jest, cijena dionice pomnožena s brojem dionica u emisiji).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik