Osiguravatelj

društvo za osiguranje (osiguravajuće društvo ili osiguravajuća kompanija) odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor o osiguranju i koja se obvezuje da će ugovaratelju osiguranja, odnosno korisniku osiguranja, u skladu s uvjetima osiguranja nadoknaditi štetu, odnosno isplatiti osigurninu. Javlja se kao nebankarska financijska organizacija na financijskom tržištu koji prikuplja novčana sredstva prodajom polica osiguranja i financijski ih plasira u skladu sa Zakonom o osiguranju. Glavne obveze osiguravatelja jesu izdavanje police osiguranja i isplata osigurnine, a u životnim osiguranjima i što uspješnije investiranje prikupljenih premija i ostvarenje dobiti, koja se pod dogovorenim uvjetima raspodjeljuje osiguranicima. U ime i za račun osiguravatelja police osiguranja ispostavlja zaposlenik osiguravajućeg društva ili ovlašteni zastupnik u osiguranju.

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž