Pojam
Štednja

Banke nude različite mogučnosti i pogodnosti za akumuliranje novca koji nakon izvijesnog vremena možete koristiti u određene svrhe. Dvije osnovne vrste štednje su štednja po viðenju tzv. a vista štednja, te oročena štednja, odnosno štednja na određeni rok. Kada štedite svoj novac kod banke, banka Vas nagrađuje dodajući iznos novca povrh iznosa koji ste položili i taj se dodatni iznos naziva kamata. Također po frekvencijama uplata depoziti se dijele na jednokratne standardne depozite te depozite sa višekratnim uplatama.