Pojam
Mjenica

Mjenica je instrument koji se obično koristi za plaćanja u međunarodnoj trgovini. To je jednostavno nalog kojim prodavatelj pismenim putem nalaže kupcu ili njegovom agentu da plati naznačeni iznos u naznačeno vrijeme.

Osoba, fizička ili pravna, koja izdaje nalog naziva se pokretačem ili izdavateljem. Obično je to prodavatelj koji prodaje i prevozi robu. Strana kojoj je nalog upućen naziva se korisnikom. Od korisnika se traži da isplati nalog tj. da plati traženi iznos uz naznačene uvjete. U trgovačkim transakcijama korisnik je ili kupac, u kom slučaju se nalog naziva trgovačkim nalogom, ili banka kupca, u kom slučaju se nalog naziva bankovnim nalogom. Bankovni nalozi obično se ispisuju u skladu s uvjetima akreditivima. Nalog za plaćanje može biti instrument na donositelja, ili može imenovati neku osobu kojoj se treba izvršiti plaćanje. Ta osoba, primatelj plaćanja, može biti sam korisnik ili neka druga strana kao što je banka korisnika. Postoje dvije vrste naloga za plaćanje: nalog plativ po predočenju i nalog s dospijećem na određeni datum. Prvi nalog je plativ po predočenju korisniku; korisnik ga mora odmah platiti ili odbiti nalog. Nalog s dospijećem na određeni datum dopušta odgodu plaćanja. On se predoči korisniku koji ga pismeno prihvaća izjavom o prihvaćanju na licu naloga. Nakon što je prihvaćen, takav nalog postaje obećanje plaćanja strane koja gaje prihvatila. Kad je nalog s dospijećem upućen banci i od nje prihvaćen, on postaje akcept banke. Ako je upućen poslovnom subjektu koji gaje prihvatio, radi se o trgovačkom akceptu

Zgombić, Business dictionary