Pojam
Carinski sistem
Carinski sistem čine svi propisi koji se odnose na carinjenje robe, carinski nadzor, carinski postupak i drugo. a koji se primjenjuje na jednom carinskom području.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe