Pojam
Porezno utočište

Svaki postupak koji pruža poreznom obvezniku priliku da zaštiti inače oporezivi prihod od porezne
obveze. U nekim slučajevima i dobrotvorna su davanja porezno utočište. Ulaganja u djelatnosti koje se smatraju društveno poželjnima (poput šumarstva ili uređaja protiv zagađivanja okoliša) također nekad dobivaju status poreznog utočišta.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe