Pojam
Fond tržišta novca

Fond koji prikuplja male ušteđevine pojedinaca i ulaže ih na TRŽIŠTE NOVCA. Fondovi tržišta novca bili su vrlo popularni u SAD-u kad je američka kontrola kamatnih stopa ograničavala iznos koji su banke mogle plaćati na redovite depozite. Ti su fondovi davali pojedincima šansu da zaobiđu kontrolu, omogućujući im izravan pristup na (nekontrolirana) tržišta novca.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe