Pojam
Dividendno pokriće

Broj koji pokazuje koliko se puta godišnje dividende
kompanije mogu isplatiti iz njezinih godišnjih prihoda. Ako, na primjer, prihod kompanije poslije oporezivanja iznosi 20 milijuna dolara, a u obliku dividendi isplaćuje 2,5 milijuna dolara, njezino je dividendno pokriće osam. To je slično stopi isplate dividendi (dividend payout ratio j što je popularno u SAD-u. Stopa isplate dividendi je postotak prihoda kompanije koji se isplaćuje dioničarima u gotovini. U starim zrelim sektorima on je obično visok (a dividendno pokriće, dakle, nisko). No u mladim djelatnostima koje za razvoj i reinvestiranje trebaju kapital, najčešće je nizak (a dividendno pokriće visoko).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik