Pojam
Disintermedijacija

Isključivanje financijskih posrednika (kao što su banke) iz procesa alociranja ušteđevina. To se može ostvariti na nekoliko načina:
• Kompanija može odlučiti da prikupi dioničarski kapital, ili da emitira obveznice, izravno na finan- cijskim tržištima, umjesto da posuđuje sredstva od svoje banke.
• Vlada može odlučiti povećati svoje prihode emitiranjem atraktivnih štednih obveznica koje se prodaju izravno javnosti, umjesto tradicionalnim načinom prodaje trezorskih obveznica bankama. U određenoj je mjeri disintermedijacija funkcija ekonomskog ciklusa. Tržišne stope obično se kreću brže od bankovnih kamatnih stopa. Zato, kad stope rastu, investitori radije plasiraju svoj novac izravno na tržišta, a zajmoprimci rado plaćaju neznatno više
za lakši pristup tome novcu. Kad stope padaju, bankovne stope zaostaju za tržišnim stopama. Investitori tada izvlače svoj novac s tržišta i prebacuju ga u financijske institucije.
Dugoročnije, uz stvaranje raznovrsnijih složenih i razvijenijih instrumenata financijskog tržišta, mogućnosti za disintermedijaciju bit će sve veće.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik