Račun dobiti i gubitka

Izvještaj koji predočuje rezultate poslovanja u određenom razdoblju (usp. Balance sheet /bilanca/, koji pokazuje poslovne rezultate trgovačkog društva samo u određenom trenutku). Izvještaj o dobiti predočuje prihode od poslovanja, npr. prihode od prodaje, dobit od ulaganja, rashode (expenses), npr. trošak za prodanu robu, kamate (interest), opće i administrativne troškove (administrative expenses), obveze po osnovi poreza na dobit i neto dobit (net income) prije i nakon oporezivanja. U mnogim državama oblik i sadržaj izvještaja o dobiti strogo su propisani, tako da se na općoj godišnjoj skupštini dioničara može podastrijeti uvid u stvarne prihode trgovačkog društva za odredeno razdoblje (npr. od 1. siječnja do 31. prosinca).
Izvještaj o dobiti također se naziva i računom dobiti i gubitka u slučaju komercijalnih pothvata, računom dohotka i troškova u slučaju obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti (slobodnog zanimanja) i računom prihoda u slučaju dobrotvornih i neprofitnih djelatnosti. Vidjeti također: Fianancial statement
 

Arbutina, Porezni lesikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž