Pojam
Porez na oglašavanje

Porez koji se uobičajeno propisuje na mjesta za oglašavanje (oglasne ploče). Mnogi sustavi oprezivanja dodane vrijednosti oporezuju, inter alia, usluge agencija za oglašavanje i oglašavanje u tisku. Jednofazni porez na promet u trgovini na malo (retail sales tax) na oglasni materijal (brošure, letke) također je uobičajen.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe