Pojam
Državne vrijedonosnice

U Sjedinjenim Državama postoji razlika između državnih vrijednosnica - poput trezorskih obveznica, obveznica ili zapisa - koje emitira središnja vlada (nazivaju se governments) i onih što ih izdaju državne institucije, kao što je Federal Land Bank (nazivaju se government securities). Prve su podržane potpunim jamstvom američke vlade, što znači da ona može iskoristiti svu svoju moć oporezivanja i zaduživanja kako bi platila kamate ili glavnicu takvog zajma. Druga spomenuta vrsta vrijednosnica, iako obično visoko rangirana, nema iza sebe neograničena jamstva američke vlade.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik