Dividendno pokriće

Broj koji pokazuje koliko se puta godišnje dividende
kompanije mogu isplatiti iz njezinih godišnjih prihoda. Ako, na primjer, prihod kompanije poslije oporezivanja iznosi 20 milijuna dolara, a u obliku dividendi isplaćuje 2,5 milijuna dolara, njezino je dividendno pokriće osam. To je slično stopi isplate dividendi (dividend payout ratio j što je popularno u SAD-u. Stopa isplate dividendi je postotak prihoda kompanije koji se isplaćuje dioničarima u gotovini. U starim zrelim sektorima on je obično visok (a dividendno pokriće, dakle, nisko). No u mladim djelatnostima koje za razvoj i reinvestiranje trebaju kapital, najčešće je nizak (a dividendno pokriće visoko).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž