Pojam
Račun

Stanje klijentova uzajmljivanja i pozajmljivanja u banci. Taj tip računa može imati nekoliko oblika.
• Tekući račun. Račun na temelju kojega se mogu uzimati čekovi i dogovoriti PREKORAČENJE. Tekući računi obično ne nose znatnije iznose KAMATA na pozitivna salda. Troškovi (iako se najčešće ne iskazuju kao redovite stavke) vezani su uz opseg transakcija, veličinu salda na računu i tip bankovne usluge.
• Depozitni račun. Račun sa sredstvima iz kojih banka financira svoje poslovanje i na koji se isplaćuju kamate.
• Štedni račun. Račun s posebnom namjenom da se pomogne klijentima akumulirati velike svote novca ulaganjem malih, redovitih ušteđevina.
• Budžetski (proračunski) račun. Račun kojim se pomaže individualnim korisnicima bančinih usluga da jednostavnije plaćaju redovite izdatke, kao što su računi za telefon, struju, plin i si. Redovite uplate na račun omogućuju njegovu vlasniku da uzajmi od banke iznos nekoliko puta veći od svake uplate. Ponekad je takav račun u minusu, a ponekad u plusu. Plan je, međutim, da ima jednak saldo na kraju godine kakav je imao na početku.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik