Pojam
Metoda otpisa (amortizacije)

Metoda računanja umanjenja poreza u sustavu poreza na dodanu vrijednost ako kupljena investicijska dobra tijekom poslovanja imaju upotrebni vijek (useful life) dulji od godine dana. Odbitak poreza sadržanog u cijeni plaćenoj za imovinu može trgovcu biti odobren tijekom razdoblja koje, izraženo godinama, odgovara upotrebnom vijeku imovine. Alternativna je metoda odobrenje potpunog odbitka u godini kupnje; taje metoda poznata kao investicijska metoda (investment method).

Arbutina, Porezni leksikon