Pojam
Državno nacionalno hipotekarno udruženje

Američka kvazidržavna institucija, poznata popularno kao Ginnie Mae, osnovana kako bi pružala potporu tržištu stambenih nekretnina. Kupuje hipoteke, spaja ih u pakete, osigurava ih i potom emitira vrijednosnice utemeljene na njima. Te su vrijednosnice, koje imaju državno jamstvo, vrlo popularne medu američkim investitorima.
Ginnie Mae nastala je izdvajanjem iz SAVEZNOG NACIONALNOG HIPOTEKARNOG UDRUŽENJA 1968. godine.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik