Novi List, 11.01.2010.

MOJ BANKAR
http://www.moj-bankar.hr

lako se kreditna aktivnost u Hrvatskoj u odnosu na protekle godine značajno smanjila, mnogim je građanima kreditno zaduženje i dalje jedan od glavnih načina financiranja kapitalnih ulaganja, ali i svakodnevnih životnih potreba. U tom smislu svim građanima koji su u potrazi za što jeftinijim izvorima financiranja portal Moj-bankar.hr nudi brze i besplatne informacije o financijskim proizvodima i uslugama na tržištu. Svakako vrijedi istaknuti da je potraga za informacijama objavljenima na portalu individualizirana i temelji se na unosu željenih parametra u tražilicu koja potom korisniku pruža uvid u sve financijske proizvode koji zadovoljavaju zadane kriterije. Budući da baza portala trenutačno obuhvaća informacije o kreditima, depozitima, kreditnim karticama, tečajevima te tekućim računima svih relevantnih banaka u Hrvatskoj, nije teško zaključiti da je riječ o vrlo korisnom i odlično realiziranom financijskom web portalu.


20.1.2010 Poslovni dnevnik


Portal moj-bankar.hr zamišljen je kao vodič kroz financijske proizvode koje nude banke i specijalizirane institucije na području Hrvatske.

Namjena portala je da korisnicima pruži brze i besplatne informacije o financijskim proizvodima i uslugama na tržištu, te olakša potragu za najprikladnijim i najpovoljnijim proizvodom za korisnika. Portal uspoređuje financijske proizvode na temelju izračuna efektivne kamatne stope (EKS).