Pojam
Složeni kamatni račun

Postupak izračunavanja kamata na jednu ili više glavnica kojima su u ranijim razdobljima već pripisani kamati. Na taj način financijska matematika operira s promjenjivom vrijednosti novca u vremenu

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija