Pojam
Rotativni anranžman

GARANCIJA skupine banaka da će sredstva biti dostupna vjerovniku koji prikuplja novac preko EMISIJE vrijednosnica.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik