Pojam
Nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti spadaju u kategoriju općih kredita gdje banka ne vrši kontrolu trošenja sredstava tj. zajmoprimacu sam određuje kako će raspolagati sredstvima. Kod takivih kredita, tipična je viša razina kolaterala i viša kamatna stopa nego kod namjenskih kredita. U ovu skupinu kredita spadaju lombardni krediti, umirovljenički kreditigotovinski krediti te hipotekarni krediti. Najpopularniji su gotovinski krediti koje stanovništvo u RH podiže u slučaju neočekivane potrebe za financijskim sredstvima.