Pojam
Maržni račun

RAČUN što ga investitor drži kod svoga BROKERA, koji mu omogućuje kupnju vrijednosnica na KREDIT. Od investitora s takvim računom traži se da plati samo određeni postotak tržišne cijene vrijednosnica; ostalo posuđuje od brokera. To takozvano maržno trgovanje može biti opasno. Ono je investitore koji su se uvelike služili polugom, poput Asila Nadira i Roberta Maxwella
početkom devedesetih godina, dovelo u grdne nevolje. Banke su im posuđivale do 60 posto tržišne vrijednosti dionica koje su kupovali. (To su često bile dionice kompanija koje su sami vodili.) Tada, kad je vrijednost dionica pala, banke bi zatražile da se dio ZAJMA otplati kako bi ukupan preostali neplaćeni dio i dalje vrijedio manje od 60 posto dionica (tada smanjene vrijednosti). Ako investitor ne bi  mogao platiti, banke bi posegnule za ZALOGOM - dionicama - i prodale ih. To je neminovno još više obaralo cijenu dionica, započinjući začarani krug koji je, sa svakim svojim vrtloženjem, smanjive šanse banaka da ponovno dođu do svoga novca.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe