Kupovna moć

Pod kupovnom moći novca podrazumijevamo količinu dobara koju se može kupiti s jednom novčanom jedinicom. Ako se umanji količina dobara koja se može kupiti s jednom novčanom jedinicom zbog povišenja cijena, onda se govori o opadajućoj (smanjenoj) kupovnoj moći i obratno.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž