Pojam
Kreditni aranžman

Vrsta bankovne usluge (npr. ugovor o PREKORAČENJU) koju klijent može koristiti kako i kad želi. Pismo o kreditnom aranžmanu je pismo kojim banka potvrđuje svakom zainteresiranom sve pojedinosti o ZAJMU što ga je stavila na raspolaganje klijentu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik