Pojam
Založno (hipotekarno) pravo

Pravo osiguranja, koje omogućuje vjerovniku da na određenim imovinskim stvarima (predmetima) imovine vjerovnika ostvari radi osiguranja svojeg potraživanja prvorazredno pravo zadovoljenja svoje tražbine pljenidbom. Kod nepravodobnog ispunjenja svojeg potraživanja može vjerovnik prodati založene predmete (nekretnine) radi zadovoljenja svog zahtjeva i s utrškom kompenzirati svoje potraživanje.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik