Pojam
Učinak poreza

Učinak poreza može se razlikovati od njegove incidencije. Pod pojmom učinak razumijeva se djelovanje poreza na osobu čija je glavna funkcija plaćanje poreza, iako će, ako ona može prevaliti teret poreza na nekoga drugog, incidencija ili konačni učinak poreza pogoditi tu drugu osobu. Neki se pisci, međutim, koriste pojmovima učinak i incidencija ili konačni učinak kao sinonimima s obzirom na osobu koja konačno snosi teret poreza.

Arbutina, Porezni leksikon