Pojam
Trgovačka banka

Britanska BANKA koja se bavi korporativnim financijama, investicijskim bankarstvom, PORTFELJNIM upravljanjem i još nekim bankovnim uslugama. Za razliku od KLIRINŠKE BANKI:, ona se ne bavi vođenjem osobnih bankovnih računa niti izdavanjem i obračunom čekova.
Neke su trgovačke banke izdanci useljeničkih porodica iz osamnaestog i devetnaestog stoljeća - Harnbro, Schroder i Rothschild, npr. - koje su ih osnovale kao velike kuće za financiranje vanjske trgovine.
Moć tih institucija u Velikoj Britaniji još je poprilična; mnoge su postale utočišta umirovljenih ministara, mandarina Ministarstva financija i nasljecinika. Svaka iole veća britanska kompanija s makar malo ambicija angažira najmanje jednu od tih banaka.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik