Pojam
Porezni jamac
Porezni jamac je osoba koja jamči da će porezni obveznik udovoljiti svojoj poreznoj obavezi pa će u slučaju da to on ne učini, umjesto njega platiti porez. Pri oporezivanju bračnih drugova može biti propisano da jedan bračni drug jamči za poreznu obavezu drugog. U starom Rimu postojala je institucija poreznogjam- stva gdje su bogati građani koji su upravljali gradom jamčili cjelokupnom svojom imovinom da će porezni obveznici uredno i na vrijeme podmiriti svoju obavezu. Zakonom se može propisati, na primjer, da od dviju osoba koje zajednički obav­ljaju neku privrednu djelatnost i plaćaju porez razmjerno svom udjelu u ostvare­nom prihodu, svaka od njih jamči za poreznu obavezu druge. U tom slučaju go­vorimo o zakonskom poreznom jamcu. Isto tako može biti propisano — u slučaju kad se porez ne može naplatiti od poreznog obveznika — da se naplata tog pore­za izvrši od članova njegove obitelji koji su od poreznog obveznika ostvarili neki dohodak ili imovinu bilo po kojoj osnovi.
Jelčić, Nauka o financijama
Vezane grupe