Pojam
Porez na neženje

Porez koji se, kao dodatni porez uz porez na dohodak, uvodi na dohodak samaca (single person) i, ponekad, na dohodak oženjenih parova bez djece. Zapravo, porez na neženje suprotnost je olakšici za djecu (child relief) sadržanoj u poreznim propisima drugih zemalja.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe