Pojam
Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)

MIGA je afilijacija Svjetske banke osnovana 1985. godine s ciljem osiguranja zemljama u razvoju, priljev kapitala i tehnolgije za produktivne svrhe pod uvjetima koji će odgovarati njihovim razvojnim potrebama.
Ove aktivnosti su temeljene na poštenim i stabilnim standardima i tretmanu .stranih investicija.
Temeljni kapital MIGA-e je milijarda specijalnih prava vučenja. MIGA trenutno ima 154 zemlje članice.
Republika Hrvatska je članica ove organizaci je od 1993. godine.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije