Pojam
Kreditna sposobnost

Formalna ocjena sposobnosti vraćanja kredita zajmotražitelja, poduzeća ili čitave zemlje, u skladu s
uvjetima iz ugovora o kreditu u pogledu iznosa i rokova. Prodavač ili kreditor koji prvi put posluju s novim klijentom obično će provjeriti njegovu kreditnu sposobnost. Ocjenu kreditne sposobnosti mogu pribaviti klijentova banka, postojeći dobavljači ili neka specijalizirana agencija (poput Dun & Bradstreeta) koja takve ocjene daje uz naknadu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik