Pojam
Europska investicijska banka - EIB

Banka stvorena 1957. godine na temelju Rimskog sporazuma (sporazuma kojim je utvrđen nastanak Europske zajednice). Europska investicijska banka (EIB) djeluje kao razvojna banka za Europu, koristeći svoje ugledno ime kako bi se jeftino zaduživala na međunarodnim tržištima kapitala te potom posuđivala ta (jeftina) sredstva zajmoprimcima u Europskoj uniji i pridruženim zemljama-članicama.
Većinu zajmova EIB odobrava na rokove od 7-12 godina. Banka ima određene prioritete pa najviše odobrava kredite za sljedeće svrhe:
• Slabije razvijenim područjima EU-a. poput Portugala i Irske te velikih dijelova Španjolske.
• Razvitak europske tehnologije.
• Infrastrukturni projekti koji obuhvaćaju više od jedne zemlje EU-a, npr. tunel ispod La Manchea.
• Projekti koji unapređuju neki poseban interes Unije.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik