Pojam
Deprecijacija

Deprecijacija valute deviza nastaje u uvjetima fiksnih deviznih tečajeva smanjenjem intervalutarne vrijednosti novca nakon kojeg ne nastupa službena objava monetarnih vlasti o utvrđivanju niže vrijednosti domaće valute prema kojoj stabilnoj valuti/devalvacija, već se uvode dodatne vanjskotrgovinske restrikcije, a pitanje devalvacije nastoji se odgoditi

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe