Pojam
Aktiva

Imovina kojoj je vlasnik trgovačko društvo ili fizička osoba, npr. gotovina, osobna imovina, zalihe na skladištu (inventory), materijalna imovina (real property), nematerijalna imovina (intangible property).

Arbutina, Porezni leksikon