Pojam
Zadužnica

Pojam zadužnica ima brojna značenja, a najvažnija su:
- obveznica (bond) koja nosi kamatu (interest), izdana od trgovačkog društva (corporation) ili države, koja nije osigurana nikakvom posebnom imovinom
- potvrda što je, prema pravu SAD-a, izdaje lučki carinski službenik, a kojom se potvrđuje da je uvoznik dobara ovlašten tražiti povrat carine (dravvback)
- isprava na temelju koje nastaje ili kojom se potvrđuje dug.

U bankarskom smislu, zadužnica odnosno Izjava o zapljeni računa jedan je od instrumenata osiguranja naplate potraživanja. To je isprava kojom korisnik kredita, sudužnik ili jamac daju suglasnost banci da zbog naplate potraživanja može plijeniti sredstva po svim njihovim računima koje imaju otvorene u bilo kojoj financijskoj instituciji. Ovjerena kod javnog bilježnika dobiva snagu rješenja o ovrsi, što znači da se temeljem nje odmah može naplatiti potraživanje.

Arbutina, Porezni leksikon; HUB Mali bankovni pojmovnik