Trgovačka banka

Britanska BANKA koja se bavi korporativnim financijama, investicijskim bankarstvom, PORTFELJNIM upravljanjem i još nekim bankovnim uslugama. Za razliku od KLIRINŠKE BANKI:, ona se ne bavi vođenjem osobnih bankovnih računa niti izdavanjem i obračunom čekova.
Neke su trgovačke banke izdanci useljeničkih porodica iz osamnaestog i devetnaestog stoljeća - Harnbro, Schroder i Rothschild, npr. - koje su ih osnovale kao velike kuće za financiranje vanjske trgovine.
Moć tih institucija u Velikoj Britaniji još je poprilična; mnoge su postale utočišta umirovljenih ministara, mandarina Ministarstva financija i nasljecinika. Svaka iole veća britanska kompanija s makar malo ambicija angažira najmanje jednu od tih banaka.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž