Složeno ukamaćivanje

Kod složenog ukamaćivanja obračunata kamata za prvo obračunsko razdoblje pribraja se početnoj glavnici. U idućem obračunskom razdoblju obračunava se kamata na početnu glavnicu uvećanu za iznos kamate iz prvog razdoblja. U svakom slijedećem obračunskom razdoblju kamata se obračunava na preostalu glavnicu uvećanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja. Drugim riječima vodi se obračun kamate na kamatu stoga se ovaj račun naziva i kamatno kamatni račun.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž