Prekoračenje

Jedinstvena europska bankovna usluga, koju je teško naći u Japanu ili SAD-u. KREDITNI ARANŽMAN koji omogućuje vjerovnicima da povlače novac (do određene granice) po vlastitu nahođenju. Plaćaju samo ono što su iskoristili.
Prekoračenja su popularna zato što pružaju zajmoprimcima veliku fleksibilnost i ne prisiljavaju ih da uzajmljuju više novca nego što im je potrebno. Najbliži ekvivalent u Sjedinjenim Državama je OKVIRNI KREDIT, kreditni aranžman kod kojega zajmoprimci plaćaju naknadu za samu mogućnost korištenja, svejedno jesu li je realizirali ili nisu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž