Odbitak PDV-a

Mehanizam odbitka u sustavu PDV-a jest u tome da se PDV koji je plaćen na oporezive isporuke dobara i usluga (izlazni porez) (output tax) umanjuje za PDV plaćen na nabavke i ulaz robe za potrebe poslovanja, koji izazivaju poreznu obve¬zu (tax liability) (ulazni porez) (input tax). Tako je u praksi osoba koja je porez¬ni obveznik PDV-a ovlaštena zahtijevati odbitak (umanjenje poreza) za plaćeni porez u svojoj poreznoj prijavi (return). Porez plaćen na kupnje obično se može odbijati čak i ako je kupljena roba izgubl jena, uništena ili prodana uz gubitke.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž