Pojam
Odbitak neizravnog poreza na dividendu

Kad je riječ o dividendama, odbitak poreza kojemu one podliježu jest odbitak poreza nametnutog na dobit (profits) trgovačkog društva iz koje je ono isplatilo dividende (dividends). Ako su dividende prošle kroz niz trgovačkih društava, odbitak također može biti odobren za porez plaćen na dobit svakog trgovačkog društva u nizu. Takva olakšica može biti odobrena ugovorom o dvostrukom opo¬rezivanju (tax treaty) ili jednostrano, propisima jedne države.
Neki sustavi proširuju takve odbitke (tj. odbitke poreza na dividendu naplaćenog putem poreza na dobit) na višu razinu. Na primjer, ako trgovačko društvo roditelj (parent company) u državi A ima tvrtku kćer u državi B, koja ima poslovnu jedinicu (podružnicu) (branch) u državi C, trgovačkom društvu roditelju u drža¬vi A može biti odobren odbitak za porez što gaje platila podružnica u državi C kao dodatak odbitku za porez na dobit plaćen na prethodnu dobit u državi B. To je poznato kao đvorazinski odbitak.
 

Arbutina, Porezni leksikon