Pojam
Odbitak poreza

Specifični odbitak poreza koji se provodi u Francuskoj. Dividende (dividends) što ih isplaćuju francuska trgovačka društva (French companies) rezidentnim dioničarima kvalificirane su za odbitak poreza, koji iznosi 50% dividende. Odbitak poreza puni je povrat (refund) poreza na dobit (corporation tax) koji tereti raspodijeljenu dobit. Iznos dividende mora biti uvećan (v. grossing up) za odbitak poreza, ali se to uvećanje kasnije odbija od porezne obveze (tax liability) koja tereti dividendu. Iznos odbitka poreza koji premašuje poreznu obvezu vraća se dioničaru koji je fizička osoba, ali ne dioničaru-pravnoj osobi. U slučaju (ponovne) raspodjele izuzete dividende (npr. dividende primljene od ovlaštene tvrtke kćeri), odbitak poreza može biti odbijen od dospjelog poreza oduzetnog na izvoru (precompte).
Odbitkom poreza može se koristiti i francuska stalna poslovna jedinica (permanent establishment) u Francuskoj nerezidentnog (non-resident) trgovačkog društva obuhvaćenog uglavom o nediskriminaciji (non-dicrimination). U takvom slučaju odbitak poreza smatra se dividendom i podložan je porezu po odbitku (vvithholding tax) prema stopi određenoj ugovorom o izbjegavnju dvostrukog oporezivanja.

Arbutina, Porezni leksikon