Pojam
Kontrolor

Kontrolor je odgovoran kako za eksterno tako i interno računovodstveno izvješćivanje. Eksterni izvještaji obuhvaćaju objavljene financijske izvještaje kao i izvještaje za poreznu upravu. Unutar društva kontrolor je odgovoran za izradu proračuna i pružanje računovodstvenih informacija managementu za potrebe planiranja, procjene proizvodnje, donošenja odluka i nadgledanja sustava interne kontrole. Osim toga, kontrolor vodi troškove i druge računovodstvene evidencije, kao što su računi zaliha, potraživanja, obveza i dugotrajne imovine. Većina tih zadataka zahtijeva korištenje elektroničke obrade podataka. U nekim slučajevima kontrolor nadgleda postupke obrade podataka, no najčešće se obrada podataka provodi u posebnom odjelu koji je odgovoran financijskom direktoru ili nekom drugom dijelu top managementa

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe