Cilj revizije

Revizijski cilj jest izražavanje mišljenja o stupnju realnosti i objektivnosti kojim financijski izvještaji prikazuju financijski položaj, rezultate poslovanja i novčani tok u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Treba znati da revizor ne izražava mišljenje o pojedinačnim računima ili bilješkama već samo o njihovom sveukupnom prikazu. No, i bez obzira na to, revizori trebaju provesti reviziju koja će svojim opsegom biti dostatna za stjecanje mišljenja glede svih značajnih salda i iskaza, što će im poslužiti kao osnova za mišljenje o financijskim izvještajima u cjelini.

Zgombić, Business dictionary

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž