Pojam
Cilj revizije

Revizijski cilj jest izražavanje mišljenja o stupnju realnosti i objektivnosti kojim financijski izvještaji prikazuju financijski položaj, rezultate poslovanja i novčani tok u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Treba znati da revizor ne izražava mišljenje o pojedinačnim računima ili bilješkama već samo o njihovom sveukupnom prikazu. No, i bez obzira na to, revizori trebaju provesti reviziju koja će svojim opsegom biti dostatna za stjecanje mišljenja glede svih značajnih salda i iskaza, što će im poslužiti kao osnova za mišljenje o financijskim izvještajima u cjelini.

Zgombić, Business dictionary